Адилеттүүлүк баардыгы үчүн
Адилеттүүлүк баардыгы үчүн
Адилеттүүлүк баардыгы үчүн
Адилеттүүлүк баардыгы үчүн
Адилеттүүлүк баардыгы үчүн
Адилеттүүлүк баардыгы үчүн
Oilon Camp – бул кыргызстандыктар үчүн кыйла адилеттүү коомго жеке добушту издөө үчүн активдүү аянтча. Ошону менен бирге бул аянтчада биз бири-бирибизди шыктандыруу менен ойлонобуз, жаңыланабыз, идеяларды жана тажрыйбаларды бөлүшөбүз. Бардык иш-чаралар кыргыз жана орус тилдеринде өткөрүлөт.
Саякаттын башкы максаты – жарандуулукту, адам укуктарын жана коомдук бакубаттуулук түшүнүгүн өнүктүрөт. Андан тышкары, ар бир катышуучу өзү үчүн социалдык маанилүү контентти башкаруунун жаңы мамилелерин ачат.
Эгерде сиз өлкөбүздүн айылдарынан же шаарларынан блогер, журналист, акын, урбанист, эколог, сүрөтчү, музыкант, башталгыч укук коргоочу, арт-активист, коомдук лидер болсоңуз, анда Ысык-Көлдүн көркөм жээгинде жаңы досторду жана санаалаштарды таба аласыз, чыгармачыл өз ара аракеттенүү мүмкүнчүлүгүн, ошондой эле коомдун укуктарын жана кызыкчылыктарын кантип коргоо керектиги тууралуу билимдерди аласыз.
 • Жагымдуу чөйрө жана чыгармачылыгын, пикирин эркин билдирүү
 • Адам укуктарын илгерилетүүдө эл аралык тажрыйбалар менен таанышуу
 • Кыргызстандын укук коргоо уюмдары, арт-студиялар, кызыктуу жана чыгармачыл адамдары менен иштеген жарандык коомду өнүктүрүү боюнча маанилүү жана актуалдуу темалардагы лекциялар жана талкуулар
 • Формалдуу эмес кечки арт-сессиялар жана маданий программалар
 • Маалыматтарды креативдүү берүү боюнча мастер-класс
 • Активдүүлүктүн ар түрдүү багыттарына ээ болуу
 • Кыргызстандын укук коргоо уюмдары, арт-студиялар, кызыктуу жана чыгармачыл адамдары менен иштеген жарандык коомду өнүктүрүү боюнча маанилүү жана актуалдуу темалардагы лекциялар жана талкуулар
Саякаттын катышуучуларын төмөнкүлөр күтөт:
 • Жагымдуу чөйрө жана чыгармачылыгын, пикирин эркин билдирүү
 • Адам укуктарын илгерилетүүдө эл аралык тажрыйбалар менен таанышуу
 • Маалыматтарды креативдүү берүү боюнча мастер-класс
 • Активдүүлүктүн ар түрдүү багыттарына ээ болуу
 • Формалдуу эмес кечки арт-сессиялар жана маданий программалар
Адилеттүүлүк үчүн ойлонобуз жана аракеттенебиз
Адилеттүүлүк үчүн ойлонобуз жана аракеттенебиз
Адилеттүүлүк үчүн ойлонобуз жана аракеттенебиз
Адилеттүүлүк үчүн ойлонобуз жана аракеттенебиз
Спикеры
Ырааттама
Программа азырынча жашыруун, бирок болжолдоп тапсаңыз болот
күнгө күйүү
көлдөн ырахат алуу
уктоо
Өтүнмө
Анкеталар 15 июнь, 18:00 чейин кабыл алынат
Жол кире, жатакана, тамак-аш төлөмдөрү уюштуруучулар тарабынан каржыланат
OILON CAMP 2022
OILON CAMP 2022
OILON CAMP 2022
OILON CAMP 2022
OILON CAMP 2022
OILON CAMP 2022
Долбоор “Сорос-Кыргызстан” Фондунун колдоосунда ишке ашырылууда